Languages

EnglishTiếng Việt言語

HOTLINE     0903 147 068

Interpreting in other industry expertise

We are confident to undertake the all of your requirements in interpreting in other industry expertise from Japanese into English and vice versa.

 • Interpreting in Retail and Supply Chain
 • Interpreting in Media in Communication and Journalism
 • Interpreting in Securities industry
 • Interpreting in Insurance Industry
 • Interpreting in Business
 • Interpreting in Mechanics- Engineering industry
 • Interpreting in Game industry
 • Interpreting in Food Technology industry
 • Interpreting in Ethics and Compliance
 • Interpreting in Tourism industry
 • Interpreting in Education industry
 • Interpreting in Life Sciences industry
 • Interpreting in Magazine
 • Interpreting in Economy - Finance industry
 • Interpreting in Engineering and Technology industry
 • Interpreting in Marketing and Advertising industry
 • Interpreting in Hospitality industry
 • Interpreting in Human Resources industry
 • Interpreting in Investments
 • Interpreting in Legal and Court industry
 • Interpreting in Human Development
 • Interpreting in Administration
 • Interpreting in Sport industry
 • Interpreting in Die Casting industry
 • Interpreting in Culture and Social
 • Interpreting in Pharmaceutical industry

Comment

Leave a comment

Our Clients

Hotline

0903 147 068
info@goldenera.vn
(Ms. Thu)

Contact us

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỶ NGUYÊN VÀNG
Giấy CNĐKDN : 0309759385.   Ngày cấp : 24/01/2010.   Cơ quan cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu tư TPHCM, phòng đăng ký kinh doanh
Địa chỉ trụ sở: 86 Gò Dầu phường Tân Quý Quận Tân Phú TPHCM
Tel: (024) 38.441.808

Địa chỉ văn phòng đại diện:
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỶ NGUYÊN VÀNG
307/6 Nguyễn Văn Trỗi phường 1 Quận Tân Bình TPHCM Việt Nam
Mã số văn phòng đại diện: 0309759385 – 001