Dịch thuật tiếng Nhật công chứng日本語公証翻訳

Golden Era là công ty dịch thuật tiếng Nhật số 1 Việt Nam, chuyên cung cấp dịch vụ công chứng dịch thuật tiếng Nhật.

 

 

DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG

 

Là công ty dịch thuật có thể nói là duy nhất tại Việt Nam chỉ dịch ngôn ngữ tiếng Nhật và Anh, công ty Golden Era nhận công chứng hồ sơ cho khách hàng có nhu cầu. Dịch vụ dịch thuật công chứng của chúng tôi nhận dịch thuật công chứng tất cả các hồ sơ sau đây:

 

·  Dịch thuật công chứng tiếng Nhật giấy tờ hành chính:

           a.      Hộ khẩu

b.      Bảng điểm

c.      Giấy khai sinh

d.      Bằng cấp

e.      Giấy đăng ký kết hôn

f.       Giấy tờ khác

 

 

·  Dịch thuật công chứng tiếng Nhật hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

 

a.   Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

b.   Điều lệ

c.   Báo cáo tài chính

d.   Hồ sơ khác

e.   Lý lịch tư pháp

f.    Thư bổ nhiệm

g.   Chứng nhận kinh nghiệm làm việc

h.   Các hồ sơ khác

        Với dịch vụ công chứng tư pháp đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng. 

        Mọi chi tiết xin liên hệ HOTLINE: 0382155900

翻訳公証

        翻訳業務に加え、公証を要する資料にも対応致します。特に最近ビジネス、国際結婚が急激に増えている今日は、資料公証のニーズも高まりつつあります。ベトナムにおける手続きは煩雑で、書類の利用目的によって公証の種類も異なります。

 

        お困りの際は、ぜひゴールデンイラにお任せください。

        一般的に行政機関に公証を求められる書類は以下です:

 1. 戸籍

 2. 成績証明書

 3. 出生証明書

 4. 資格など

 5. 婚姻証明書

 6. その他の文書

 

        法人関連書類:

 1. 企業登録証明書

 2. 定款

 3. 決算報告書

 4. その他の書類

 5. 犯罪経歴証明書

 6. 任命書

 7. 職歴証明書

 8. その他の書類

heart 詳細については+(84)382155900までお気軽にご連絡ください。heart

 

Là công ty dịch thuật có thể nói là duy nhất tại Việt Nam chỉ dịch ngôn ngữ tiếng Nhật và Anh, công ty Golden Era nhận công chứng hồ sơ cho khách hàng có nhu cầu. Dịch vụ dịch thuật công chứng của chúng tôi nhận dịch thuật công chứng tất cả các hồ sơ sau đây:

·  Dịch thuật công chứng tiếng Nhật giấy tờ hành chính:

           a.      Hộ khẩu

b.      Bảng điểm

c.      Giấy khai sinh

d.      Bằng cấp

e.      Giấy đăng ký kết hôn

f.       Giấy tờ khác

 

 

 

 

·  Dịch thuật công chứng tiếng Nhật hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

a.   Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

b.   Điều lệ

c.   Báo cáo tài chính

d.   Hồ sơ khác

e.   Lý lịch tư pháp

f.    Thư bổ nhiệm

g.   Chứng nhận kinh nghiệm làm việc

h.   Các hồ sơ khác

Với dịch vụ công chứng tư pháp đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng.

Mọi chi tiết xin liên hệ HOTLINE: 0382155900

翻訳業務に加え、公証を要する資料にも対応致します。特に最近ビジネス、国際結婚が急激に増えている今日は、資料公証のニーズも高まりつつあります。ベトナムにおける手続きは煩雑で、書類の利用目的によって公証の種類も異なります。

お困りの際は、ぜひゴールデンイラにお任せください。

一般的に行政機関に公証を求められる書類は以下です:

 1. 戸籍

 2. 成績証明書

 3. 出生証明書

 4. 資格など

 5. 婚姻証明書

 6. その他の文書

法人関連書類:

 1. 企業登録証明書

 2. 定款

 3. 決算報告書

 4. その他の書類

 5. 犯罪経歴証明書

 6. 任命書

 7. 職歴証明書

 8. その他の書類

heart 詳細については+(84)382155900までお気軽にご連絡ください。heart

 

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Scroll