Văn bản pháp luật (tiếng Nhật) 法律文書(日本語版)

Các văn bản pháp luật Việt Nam bằng tiếng Nhật và Anh ベトナム法律文書(日本語版)

Download các văn bản pháp luật Việt Nam (bản tiếng Nhật) tại đây.

ベトナムの基本的な法的文書を下記のリンクからダウンロードしてください。

1. Luật Lao Động 2001 ベトナム労働法  Link

2.    Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2014 ベトナム企業法2014 Link

3.    Luật Bảo hiểm Y tế ベトナム社会保険法  Link

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Scroll