Văn bản pháp luật (tiếng Nhật) 法律文書(日本語版)

Các văn bản pháp luật Việt Nam bằng tiếng Nhật và Anh ベトナム法律文書(日本語版)

Download các văn bản pháp luật Việt Nam (bản tiếng Nhật) tại đây.

ベトナムの基本的な法的文書を下記のリンクからダウンロードしてください。

1. Luật Lao Động 2019 ベトナム労働法 Link

2.    Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2014 ベトナム企業法2014 Link

3.    Luật Bảo hiểm Y tế ベトナム社会保険法  Link

4.    Luật Đầu tư 2020 ベトナム投資法 Link

5.    Tờ giới thiệu công ty Golden Era。Golden Eraのチラシ Link

6.    Profile công ty Golden Era. Golden Eraのプロフィル

       (日本語 Link)/ ベトナム語 Link  /  英語  Link 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Scroll